روان شناسی

روان شناسی

کتاب های دسته بندی روان شناسی
روان شناسی خودکشی

استفن پالمر

۴,۵۰۰ تومان

از پیشگفتار کتاب: از اواسط دهه‌ ی ۱۹۹۰، به دلیل افزایش فشارها و احساس ناامنی افراد در محیط کار، خانواده، و تقریباً در تمامی مراحل زندگی، شاهد افزایش چشمگیر میزان افسردگی در جوامع هستیم و متأسفانه این بیماری با کوچک و کم‌ رنگ شدن خانواده‌ ها و اجتماعات نمود بیشتری یافته است؛ نهادهایی که روزی خود مشاوران طبیعی اعضای خانواده به شمار می‌ آمدند هم‌ اکنون با کم‌ رنگ‌ شدن نقش‌ شان میدان برای عوامل مخرب روانی فراخ‌ تر شده است. با بروز اضطراب‌ ها و تنش‌ های روز افزون افراد که از طریق افسردگی نمایان می‌ شوند، میزان خودکشی افزایش می‌ یابد. این افراد یا به دنبال یافتن راه‌ حل مناسب برای حل موضوع خود هستند و یا در برابر مشکلات سرسخت و لاینحل خود به دنبال ساده‌ ترین راه که از نظر آن‌ ها خودکشی است، می‌ روند. این کتاب به ما کمک می‌ کند تا مسائل مربوط به موضوع ممنوعه‌ ی «خودکشی» را درک کنیم.

تفسیر و اجرای آزمون اندریافت

مهرانگیز پیوسته‌گر

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان

اصول تعلیم و تربیت کودک

فاطمه بیدی

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان

کودکان و سرکشی

کن ریگبی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

۱۰۱ راه برای رفتار حرفه ای در تجارت

الری سمپسون

قیمت ای پاب۲,۷۵۰ تومان

مددکاری اجتماعی و نوتوانی گروه های...

محمدرضا رنجبر

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

روش های تدریس پیشرفته

شراره حبیبی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

انضباط

ریچارد تمپلار

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

بحران

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

گردآوری اطلاعات

ریچارد تمپلار

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان