جغرافیا

جغرافیا

کتاب های دسته بندی جغرافیا
نقش غرب در پیدایش و گسترش اختلافات...

محمدامیر شیخ نوری

۶,۰۰۰ تومان

برشی از کتاب: معنی اصلی امپریالیسم حاکمیت مستقیم یا غیر مستقیم بر سرزمین ‏های وابسته یا مستعمره توسط یک حکومت صنعتی نوین نبود، بلکه به حاکمیت شخصی یک حاکم نیرومندی روی عده بی ‏شماری سرزمین ‏ها، چه در اروپا و چه در آن ‏سوی دریاها اطلاق می ‏شد. بدین ترتیب لغت امپریالیسم معنی خود را به ‏عنوان نظامی بر پایه چیرگی یک حکومت امپراتوری از دست داد و عموماً به‏ عنوان گسترش یک کشور در بیرون از مرزهایش برای ایجاد سرزمین ‏های وابسته خارجی و در صورت امکان اتحاد آنها زیر لوای یک امپراتوری جهانی، شناخته شد. پس امپریالیسم اندیشه ‏ای است که از رابطه سلطه حکایت دارد. این سلطه، خواه بارز و روشن و در قالب حاکمیت سیاسی مبتنی بر زور و برخلاف اراده و رضایت مردم تابع به دست آمده باشد و خواه به شکل ضمنی و بدون بهره ‏گیری از سازمان سیاسی، آنچنان کنترل و قید ‏و بندی بر مردم یک قلمرو ایجاد می‏ کند که فعالیت آنان را به مقتضای تأمین نیازها و منافع نظام حاکم تشکیل می ‏دهد. ***** تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل عملکرد استعمار و امپریالیسم در کشورهای تحت سلطه، ایجاد مرزهای مصنوعی و قراردادی، و دولت های مصنوعی اختصاص دارد که باعث و بانی درگیری های بسیار بین کشورهای آسیایی، آفریقایی، و آمریکای لاتین هستند. فصل اول به تعاریف و کلیات اختصاص یافته و مباحث نظری تحقیق را مطالعه می کند. در این فصل در مورد استعمار و امپریالیسم و نظریات مربوط به آنها و مرزهای سیاسی بین المللی و پیچیدگی آنها و همچنین مروری بر عملکرد استعمار در کشورهای تحت سلطه بحث شده است. فصل دوم در مورد اکتشافات جغرافیایی و نحوه استقرار اروپاییان در کشورهای آسیایی - آفریقایی - آمریکایی لاتین است. در قرن پانزدهم که در ساختمان کشتی پیشرفت های زیادتری حاصل گردید و کشتی ها مجهز به انواع بادبان های متحرک بهتری گردید، با به کار بردن قطب نما ممکن گردید که کشتی به کلی از ساحل دور شود و در میان اقیانوس ها راه خود را پیدا نماید. پرتغالی ها اولین ملتی بودند که از این وسیله جدید استفاده کردند. شاید علاقه آنها بیش از هر چیز به سیر و سیاحت و اکتشاف بود، اما شکی نیست که فکر رابطه تجاری و داد و ستد با مردم آسیا آنها را به وسوسه انداخت. قرن ها بود که آسیا منبع اخذ بسیاری از کالاهای ذی قیمتی بود که در اروپا طالبان فراوان داشت. در این فصل درباره هفت امپراتوری استعماری توضیحاتی داده شده است. فصل سوم، اختلافات ارضی و مرزی در آسیا مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به اینکه قاره آسیا منطقه وسیعی را در بر می گیرد و مطالعه همه مرزها نیاز به مطالعات گسترده ای دارد، در این فصل به خاورمیانه پرداخته شده و در مورد خلیج فارس، ایران و کشورهای عربی مثل سوریه، اردن و ... بحث شده است. فصل چهارم در مورد مرزهای افریقا است که نحوه استقرار و تسلط استعمارگران و ایجاد کشورهای مصنوعی مورد مطالعه قرار گرفته است. امروزه در قاره آفریقا ۵۴ کشور وجود دارد که مرزهای تمامی این کشورها ساخته و پرداخته اروپاییان است. در هر قسمتی که اروپاییان تسلط داشتند و از آن بهره برداری می کردند، پس از خروج همان منطقه به چندین کشور تقسیم شد که حاصل آن کشمکش های مرزی فراوان امروزه قاره آفریقا است. فصل پنجم در ارتباط با آمریکای لاتین است. در این فصل نیز تشکیل دولت ها و مرزها توسط اروپائیان مورد مطالعه قرار گرفته که حاصل آن به وجود آمدن ۳۱ کشور در این منطقه است. ضمنا در این فصل در مورد ایالات متحده آمریکا هم بحث شده که پس از استقلال تبدیل به امپریالیسم می شود و پس از بیرون رفتن کشورهای اروپایی از منطقه، خود جانشین استعمارگران اروپایی می گردد.

نامی برای همیشه

عبدالکریم مشایخی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

جزیره تاریخی لارک

محمدرضا امینی

قیمت ای پاب۴,۰۰۰ تومان

فرهنگ و تمدن در آفریقا

محمدرضا حاتمی

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان

جامعه و فرهنگ تايلند

امیرسعید الهی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

یونان تصویر کلی، آرمانها و فعالیتها

سیدمحمدرضا دربندی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان