حقوق

حقوق

کتاب های دسته بندی حقوق
حقوق اقلیت ها، حقوق زن، کودک و چند...

محمد رئیس زاده

۳,۰۰۰ تومان

مجموعه «كتابخانه دانشنامه جهان اسلام»، منتخبی از مقاله‌های تحقیقی در زمینه‌های گوناگون است كه شكل دایره‌المعارفی آنها برای درج در «دانشنامه جهان اسلام» تهیه می‌شود. جلد ۲۱ از این مجموعه با عنوان «حقوق اقلیت‌ها (حقوق زن، كودك) و چند جستار دیگر»، متشكل از پنج بخش است: حقوق اقلیت‌ها؛ حقوق مالكیت فكری؛ حقوق خانواده؛ حقوق زن و حقوق كودك. هم‌چنین كتاب پیوستی دارد كه در آن به موضوع‌های حق والدین و حق فرزندان از منظر منابع اسلامی پرداخته می‌شود.

انرژي هسته‌اي در ايران: ابعاد حقوقی

عبدالله عصاره

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

حقوق و وظایف نمایندگی مجلس

سیداحمد حبیب نژاد

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان

الگوی عملیاتی عقد جعاله ( با تاکید...

بوعالم ابن جلال

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

احکام حکومتی: چرایی، چیستی، چگونگی

اسماعیل‌ پرور

قیمت ای پاب۲,۸۰۰ تومان

قدرت ویرانگر (خاور میانه و سیاست...

نوآم چامسکی

قیمت ای پاب۷,۰۰۰ تومان

حق الناس

عباس رحیمی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان