خنده لازم

نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در قالب طنز

کتاب های بسته پیشنهادی
بررسی طنز در خارستان

محمدعلی‌ علومی‌

حکیم قاسمی در کتاب خارستان گاهی افسانه های رایج در دوره خود را موضوع طنز قرارداده است ، چنین رویکردی به فرهنگ مردم در مثنوی و دیگر آثار بزرگ ادبی دیده می شود و موضوع همه حکایتها ، مباحث اخلاقی و لزوم رعایت اخلاق است . (خارستان ) رویکردی به انواع طنز نظیر طنز آشکار و پنهان ، طنز فلسفی ، طنز اجتماعی ، طنز موقعیت ، طنز عبارت و...دارد . این اثر تاکنون درطنز نویسی ایران مهجور و در حاشیه مانده بود، به سفارش حوزه هنری کرمان، محمد علی علومی بر انواع طنز مندرج در اثر یاد شده بررسی هایی انجام داده ، این کتاب در حوزه هنری کرمان تولید و در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

لبخند غیر مجاز

اسماعیل امینی

قیمت ای پاب۷۰۰ تومان

با کاروان حوله

امید مهدی نژاد

قیمت ای پاب۷۰۰ تومان

خندمین تر افسانه

اسماعیل امینی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

نقطه ته خط

مهرداد صدقی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

شاهنشاه در کوچه دلگشا: وقایع نگاری...

محمدعلی علومی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

چگونه شاعر شویم

امید مهدی نژاد

قیمت ای پاب۱,۱۵۰ تومان

چگونه مدیر فرهنگی شویم

اسماعیل امینی

قیمت ای پاب۱,۱۵۰ تومان

چگونه نویسنده شویم

اسماعیل امینی

قیمت ای پاب۱,۱۵۰ تومان

کافه خنده

علی رضا لبش

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان

طنز مدیریتی

حاجی سفیدی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

اسرار و ابزار طنزنویسی

محسن سلیمانی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

قهوه قند پهلو

امید مهدی نژاد

قیمت ای پاب۳,۱۰۰ تومان

طنزهای شاطر حسین

محسن حافظی

قیمت ای پاب۳,۱۵۰ تومان

چگونه نقاش شویم

اسماعیل امینی

قیمت ای پاب۳,۲۵۰ تومان

چگونه موسیقی دان شویم

امید مهدی نژاد

قیمت ای پاب۳,۲۵۰ تومان

لبخند سعدی

اسماعیل امینی

قیمت ای پاب۲,۹۰۰ تومان

طنز درباره پهلوی

محمدعلی علومی

قیمت ای پاب۵,۲۵۰ تومان