۲,۰۰۰ تومان

۰.۰
از مجموع۰نظر

پرسش ها و پاسخ های برگزیده ویژه ماه مبارک رمضان

شاخه بندی: ادیان و مذاهب
۰.۰
از مجموع۰نظر
برای امتیازدهی وارسال نظر وارد شوید
مجموعه کتاب های پرسشها و پاسخهای دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .
آنچه این کتابها را از انواع مشابه برجسته می سازد طبقه بندی موضوعی ، توجه به شبهات و سوالات روز ، پاسخگویی بلیغ وبر اساس نظرات علما و مراجع عظام می باشد .
لازم به ذکر است ،این کتاب ها در عین حال این که دانشجویی نام گرفته اما برای هر ذهن پرسشگر و برای پاسخ به شبهات در اکثر محیط ها مناسب می باشد .
با توجه به بمباران اطلاعاتی دشمنان اسلام ناب و شبهه افکنی روز افزون آنها مطالعه ی چنین کتاب هایی که حجم کم ، بیان ساده و حتی قیمت اندک دارد به همه و خصوصا فعالان فرهنگی حوزه جوان و نوجوان توصیه می شود .
صدقه: دوستی با خدا، دوری از بلا

عباس رحیمی

۵۴۰ تومان

آنچه در راه خدا می دهی آن می ماند. دستیگری از فقیران و درماندگان رهنمود ارزشمند پیامبران و سیره پیوسته خوبان و صالحان بوده است. صدقه دادن، از یک سو نیازمندان جامعه را از آسیبهای فراوان فقر دور می سازد، و از سوی دیگر متنعمان را به توفیق درک نعمت و جلت رحمت حق می رساند. با این نگاه، بهره مندی صدقه دهندگان از این عمل نورانی کمتر از بهره مندی گیرندگان صدقه نیست. کتاب صدقه در سایه سخنان آسمانی اولیای دین، بیش از پیش ما را با این حقیقت صدقه آشنا می سازد. آداب صدقه، آثار صدقه و انواع آن، محوری ترین مباحث این کتاب را تشکیل می دهند.

جایگاه رزق انسان در هستی

اصغر طاهرزاده

قیمت ای پاب رایگان

فرهنگ مدرنیته و توهم

اصغر طاهرزاده

قیمت ای پاب رایگان

حی علی العزاء: آداب عزاداری، انواع...

مجید عیوضی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

دفتر ۸: حکومت دینی

حمیدرضا شاکرین

۱,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب های پرسشها و پاسخهای دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است . آنچه این کتابها را از انواع مشابه برجسته می سازد طبقه بندی موضوعی ، توجه به شبهات و سوالات روز ، پاسخگویی بلیغ وبر اساس نظرات علما و مراجع عظام می باشد . لازم به ذکر است ،این کتاب ها در عین حال این که دانشجویی نام گرفته اما برای هر ذهن پرسشگر و برای پاسخ به شبهات در اکثر محیط ها مناسب می باشد . با توجه به بمباران اطلاعاتی دشمنان اسلام ناب و شبهه افکنی روز افزون آنها مطالعه ی چنین کتاب هایی که حجم کم ، بیان ساده و حتی قیمت اندک دارد به همه و خصوصا فعالان فرهنگی حوزه جوان و نوجوان توصیه می شود .

گناه و توبه

گروه نویسندگان

قیمت ای پاب۱,۴۰۰ تومان

انسان شناسی

مصطفی عزیزی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

راز آفرینش

حمیدرضا شاکرین

قیمت ای پاب۱,۴۰۰ تومان