کلمات کلیدی

الگوهای مدیریتی

تصمیم گیری

راس جی

۱,۰۰۰ تومان

درست است که می‌گویند یک تصمیم اشتباه می‌تواند باعث عمری پشیمانی شود، ولی تا کی می‌توانید از ترس اشتباه، تصمیم‌گیری‌های خود را به تعویق بیندازید؟ شروع کنید و نترسید. این کتاب رهنمودهایی برای تصمیم‌گیری سریع و روشمند دارد. خواندن آن بیش از یک ساعت طول نمی‌کشد، ولی ممکن است شما را از عمری پشیمانی برهاند. مدیریت، در هر سطح و هر محیطی، مستلزم رویارویی با مشکلات متعدد و بحران‌های غیرمنتظره است. در دنیای امروز، سرعت زندگی معمولا وقت کمی را برای حل این مشکلات باقی می‌گذارد. این مجموعه به شما می‌آموزد، چگونه با سرعت زندگی کار کنید و با تفکر سریع و زیرکانه مدیری موفق و کارآمد باشید.

اصلاح الگوی مصرف از منظر اقتصادی

ناصر جهانیان

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان

مدیر موفق

عباس رحیمی

قیمت ای پاب۱,۲۵۰ تومان

جلسه گروهی

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

انضباط

ریچارد تمپلار

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

افراد مشکل دار

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

پروژه

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

کار زیاد

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

بحران

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

ارتباط با تازه کارها

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان