کلمات کلیدی

بازاریابی

۱۰۱ راه برای تبلیغ کالا

گادفری هریس

۲,۱۰۰ تومان

برشی از کتاب: مشاهده مردم درحالی که با یک آگهی، راهنما، پوستر، جزوه، کتاب یا مدارک دیگر روبه رو می شوند می تواند اطلاعات مهمّی درباره وضوح متن و تأثیر مطلب به دست دهد. وقتی واکنش مردم را ملاحظه می کنید، هرگز تردید نکنید که بپرسید چرا حرکت چشم آنان متوقّف شد، چرا اخم کردند، چرا متعجّب به نظر آمدند، یا چرا لبخند زدند، سر تکان دادند، مات ماندند، یا نسبت به آنچه می خواندند چنان واکنشی را نشان دادند. این مشاهدات به شما کمک خواهد کرد که مطالب تبلیغی خود را در آینده به میزان بسیار زیادی اصلاح کنید، و همچنین نشان خواهد داد از چه چیزی چشم پوشی خواهد شد و درباره چه موضوعی بحث درخواهد گرفت. ***** گادفری هریس (۱۹۳۷-) نویسنده ی پرکار آثار کسب و کار و تجارت است. ***** چند بار شنیده اید که بهترین نوع تبلیغات «زبانی» است؟ این موضوع حقیقت دارد. اغلب ما نسبت به صدها آگهی تجاری که هر روز در پی جلب توجه ما هستند، تقریبآ مصون شده ایم: نوار ویدئو را با سرعت جلو می بریم، موج رادیوی خودرو را تغییر می دهیم، به سرعت از صفحه آگهی های مجلّه ها می گذریم و می کوشیم به ورای تابلوهای تبلیغاتی در جاده ها نگاه کنیم. اما وقتی یک دوست کالا یا مؤسسه ای را توصیه می کند، نه فقط توجه می کنیم، بلکه به احتمال زیاد طبق آن توصیه عمل می نماییم. بسیاری معتقدند که نظرهای زبانی و شفاهی مطلوب ناشی از بخت خوش هستند. ما نیز کاملا موافقیم که بخت خوش در اغلب موفقیت های تجاری نقش بازی می کند. این کتاب، ۱۰۱ راه برای کمک به شما جهت تغییر وضع به نفع شما را ارائه می نماید.

روان‌شناسی تبلیغات

باب میخائل فنیس

قیمت ای پاب۸,۰۰۰ تومان