کلمات کلیدی

داستان بلند

نرگس

رحیم مخدومی

۲,۴۵۰ تومان

نرگس را به خاطر داشتن حجاب از مدرسه اخراج مي‌کنند و او از اين قضيه به دلیل علاقه زيادش به درس و مدرسه، بسيار ناراحت می‌شود. برادرش اسماعيل كه كلاس اول راهنمايي است، به فكر راهي است تا نرگس بتواند درسش را ادامه دهد. اما به پیشنهاد معلمش آقاي "اوليايي" به راهی برای برگرداندن همه دختراني كه به سبب داشتن حجاب از مدرسه اخراج شده‌اند، می‌اندیشد. به اين ترتيب اسماعيل و دوستانش وارد مبارزات انقلابي مي‌شوند اسماعيل به زندان مي‌افتد اما... "دوست داري راه منو ادامه بدي؟ ذوق زده مي شوم: «آره!» صدايش را آهسته‌تر كرده مي‌گويد: از اينجا كه رفتي هر روز برو مسجد ابوذر پيش حاج آقا طباطبايي؛ پيشنمازه. بگو از پيش حاج احمد اومدم. بگو حاجي ديروز رفت، من اومدم جاش بگو مي‌خوام روزنامه بفروشم .... اون اعلاميه رو هم به همون شكل كه تا كردم، بده دستش. "

فصل کوچ چلچله

محمدرضا محمدی پاشاک

قیمت ای پاب رایگان

بار دیگر شهری که دوست می داشتم

نادر ابراهیمی

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان

کلاغ کامپیوتر

فرهاد حسن زاده

قیمت ای پاب۵۰۰ تومان

این داستان ادامه دارد

داریوش عابدی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

نمایش سعید پایان نداشت

حسن احمدی

قیمت ای پاب۵۰۰ تومان

پسری که کلاغ شد

محمدکاظم مزینانی

قیمت ای پاب۵۰۰ تومان

مهاجر كوچك

رضا رهگذر

قیمت ای پاب۵۰۰ تومان

رؤیای نیمه شب

مظفر سالاری

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان