کلمات کلیدی

داستان کهن

هفت پیکر

فاطمه سمیعی

۴,۵۰۰ تومان

آثار منظوم ادبیات کهن پاسی، هم چون آیینه ی تمام نمای فرهنگ ناب انسانی، وحدانی و الهی مردمان ایران زمین همواره سرشار از جذابیت شنیدن و روایت خوانی بوده است و بزرگانی چون فردوسی، مولانا جلال الدین محمد بلخی، نظامی گنجوی، عطار نیشابوری و دیگران در آثار خود چشمه های فیاض این نگاه را بازآفرینی کرده اند و با ظرافت و شیرینی شکرشکن زبان فارسی بدان پرداخته اند. در واقع این ظرافت طبع و سخن سنجی بی نظیر، در کنار روایت ها و حکایات عاشقانه و عارفانه ، تلفیقی ماندگار و جذاب از هم نشینی فرم و محتوا را خلق کرده است. ناشر با حفظ این اندیشه، در مجموعه حاضر برگردان آثار این بزرگان از نظم به نثر را تنها جهت روان خوانی و پیوستن مخاطب به اقیانوس پرگهر فرهنگ و ادب این سرزمین و البته امکان ترجمه ای سهل و به دور از تحریف به سایر زبان ها تدارک دیده است. در این مهم، بازنویسان متون کوشیده اند با توجه دقیق به کیفیت فرم و محتوا، نوعی از نثر را پدید آورند که هم برخوردار از حسن کلام و ادب پارسی بوده و هم فهم معانی بس پیچیده و دشوار را برای نسل امروز ممکن سازد.

لیلی و مجنون

سیده زیبا بهروز

قیمت ای پاب۷,۵۰۰ تومان