کلمات کلیدی

داستان

مردگان باغ سبز

محمدرضا بایرامی

۱,۵۰۰ تومان

نمای نزدیک:او قصه‌نویس است و کارش احضار ارواح نیست، اما این بار روح گذشتگان و درگذشتگانی را احضار کرده است که مظلوم یا ظالم، بر صحنه نمایش فرقه دموکرات آذربایجان ظاهر شدند و بعد برای همیشه صحنه را ترک کردند. سخن از محمدرضا بایرامی است و رمان «مردگان باغ سبز». بایرامی در این رمان، راوی زندگانی غریب «بالاش» است که دوره‌گردی عادی است، اما به واسطه صدای زیبایش، همای سعادت بر شانه‌اش می‌نشیند تا ابتدا گوینده رادیوی فرقه شود و بعد گزارشگر روزنامه «آذربای‌جان». اما دولت او مستعجل است؛ چون انتخابات پانزدهم مجلس در راه است و اگرچه آذربایجان اعلان استقلال کرده، اما دولت قوام به بهانه نظارت بر حسن انجام انتخابات، ارتش را روانه آذربایجان ساخته است. ماحصل این اتفاقات و کشمکش‌ها توقیف همه اموال روزنامه و متواری شدن اعضای فرقه است. بالاش هم از پس این اتفاق، به کمک پدر نظامی‌اش تا مرز می‌رود؛ اما آشفته‌حال و با کودکی مریض‌احوال بازمی‌گردد. بایرامی همزمان با شرح مصائب بالاش که به شیوه سوم‌شخص روایت می‌شود، داستان «بولوت» را هم به شیوه اول‌شخص روایت می‌کند که در دو سالگی او پدرش را کشته شده‌اند. از این دو روایت موازی هم می‌رسد به کشتارها و اعدام‌ها و خشونت‌هایی غریب که کینه‌ها و بدخویی‌های پایان‌ناپذیر آدم‌ها را به نمایش می‌گذارد.

نبرد رئیس علی

بهمن پگاه راد

قیمت ای پاب۸۰۰ تومان

عاشورای اغتشاش (مجموعه داستانک و...

جمعی از نویسندگان

قیمت ای پاب۱,۶۰۰ تومان

خیاط شهر ما

سمیرا اصلان پور

قیمت ای پاب۴,۰۰۰ تومان

گل خاکی

حبیب غنی پور

قیمت ای پاب۸۵۰ تومان

آبی تر از آسمان

بهزاد کرم الهی

قیمت ای پاب رایگان

دختران فيروزه‌اي: مجموعه داستان

محمدحسن ابوحمزه

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

بانوی آبی ها

راضیه‌ تجار

قیمت ای پاب۳,۹۰۰ تومان

تویوتای خرگوشی

اکبر صحرایی

قیمت ای پاب۴,۴۰۰ تومان