کلمات کلیدی

سرگذشت نامه

خورشید می ماند: روایتی داستانی از...

کامران پارسی نژاد

۷,۰۰۰ تومان

در مکتب ‏خانه، کنار سایر بچه ‏ها نشسته بود و از پنجره، به شاخه‏ های بی ‏برگ درختانی نگاه می‏ کرد که با سوز پاییزی تکان می‏ خوردند. گاهی هم روستاییانی را می‏ دید که خسته از یک روز تلاش به خانه ‏هایشان بازمی ‏گشتند. ابرهای تیره و سیاه، به سرعت از قله کوه سرازیر می‏ شدند و آسمان روستا را می‏ پوشاندند. لحظه ‏ای بعد، باد بود و صدای ضربه‏ های پی‏ درپی قطرات باران بر پشت پنجره. حسی گنگ و آزاردهنده در وجودش رخنه کرده بود. حسی که همیشه به سراغش نمی ‏آمد. اگر به آرامی بازویش را تکان نمی ‏دادند، هم چنان به بیرون از پنجره خیره می ‏ماند و زنانی را می ‏دید که سبدهای بزرگ بر دوش داشتند و به سختی در گل‏ولای راه می‏ رفتند. روی برگرداند. مقابل چشمانش دیوار خشتی، یک منقل کوچک، کتاب‏ های قرآن روی طاقچه و چهره عزالدین حسین قرار داشت. عزالدین حسین مقابل بچه ‏ها نشسته بود. صورتی گرد با ریش انبوه و سیاه، و چشمانی نافذ و درشت داشت.

نورالدین پسر ایران

موسی غیور

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان

همت به روایت همسر شهید

حبیبه جعفریان

قیمت ای پاب۱,۶۰۰ تومان

خیاط شهر ما

سمیرا اصلان پور

قیمت ای پاب۴,۰۰۰ تومان

آوازهای نخوانده

ساسان ناطق

قیمت ای پاب۶۰۰ تومان

لشکر خوبان ‍

مهدی قلی رضایی

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان

روزگاران: کتاب خلیج فارس

ریحانه امینی

قیمت ای پاب۱,۲۰۰ تومان

مقتل مقرم: زندگانی حضرت قمر بنی...

پرویز لولاور

قیمت ای پاب۸,۰۰۰ تومان

سیره آفتاب

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

قیمت ای پاب۲,۷۰۰ تومان

بلند بگو آزادی با نگاهی تازه به...

مصطفی محمدی

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان