کلمات کلیدی

شعر آیینی

نسخه نسیان

محمد سهرابی

۱,۱۰۰ تومان

سیاهب ختی ما را چراغ می فهمد/ مرا شکفته ی روشن ز داغ می فهمد/ سخن بلند چو شد دود آن رود در چشم/ زبان شعله ورم را چراغ می فهمد/ سپرده ایم به طفلان بسیط صحرا را/ مرا که پیر جنونم فراغ می فهمد/ ز فرط حوصله سر رفته ام چو خم شراب/ مرا همیشه دل بی دماغ می فهمد/ قفس چو تنگ شود صید دل گشاده شود/ فتیله حرف مرا در چراغ می فهمد/ به کنج عزلتت از حاسدان خطرها هست/ مخوان حدیث قفس را که باغ می فهمد/ نداشت درک مرا هر که طبعکی دارد/ صعود باز مرا کی کلاغ می فهمد/ خطیب گفت که قاضی ادیب خوش سخنی است/ چو خر حدیث بخواند الاغ می فهمد/ غروب و غنچه چه معنی کنند فهم مرا/ گرفتگی دلم را سراغ می فهمد/

خیمه در التهاب می سوزد

فاطمه بدیعی

قیمت ای پاب۱,۱۰۰ تومان

ره توشه مداحان

محسن حافظی

قیمت ای پاب۴,۷۰۰ تومان

ای اهل حرم: دو دمه ها، پیش مظلوم...

مجتبی توسلی

قیمت ای پاب۱,۷۵۰ تومان

گلچین مداحی محمودی

زینب محمودی

قیمت ای پاب۱,۶۰۰ تومان

آبروی آب: گزیده شعر شاعران معاصر در...

کاظم کامران شرفشاهی

قیمت ای پاب۴,۲۰۰ تومان

جغرافیای رازها: مجموعه شعر عاشورایی

ابوالقاسم حسینجانی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

در رثای نور

غلامعلی رجایی

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان

عمه سادات سلام علیک

علیرضا سبحانی نسب

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

طلسم سنگ

سیدحسن حسینی

قیمت ای پاب۱,۸۰۰ تومان