کلمات کلیدی

شعر دفاع مقدس

مثل من به انتظار

جواد محقق

۱,۱۰۰ تومان

مجموعه مثل به انتظار را جواد محقق سروده است. مضمون تمام اشعار جنگ ایران و عراق است و یاد شهیدان. محتوا شعرها بسیج، جبهه، میهن اسلامی، خرمشهر، هویزه، یاد پدر، همرزمان و هم‌سنگران، دانش‌آموزان شهید، و انتظار آمدن پدر است. همه جا شهیدان و پاسداران و کسانی که برای میهن جانفشانی کرده‌اند ستایش می‌شوند. در این کتاب همچنین مضمون انتظار، یعنی انتظار فرزندان شهید برای آمدن پدر گنجانده شده است.

قطار اندیمشک

علیرضا قزوه

قیمت ای پاب۴,۹۰۰ تومان