کلمات کلیدی

شعر طنز

لبخند سعدی

اسماعیل امینی

۲,۹۰۰ تومان

کتاب «لبخند سعدی» که با نگاهی به اشعار طنز گونه سعدی توسط اسماعیل امینی تالیف شده است. سعدی نگاه طنز آموزی به جهان پیرامونش داشته که این رویه را می توان در اشعار وی به وفور ملاحظه کرد. لذا هدف نویسنده بررسی این شگردها و تکنیک‌های طنز‌آوری در اشعار و غزلیات سعدی و شناساندن آن به علاقه مندان او بوده است.

قهوه قند پهلو

امید مهدی نژاد

قیمت ای پاب۳,۱۰۰ تومان

طنزهای شاطر حسین

محسن حافظی

قیمت ای پاب۳,۱۵۰ تومان

مرکز مشاوره

حسام‌الدین مقامی‌کیا

قیمت ای پاب۱,۷۵۰ تومان

رب‍اع‍ی‍ات‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ای‌

شهرام شکیبا

قیمت ای پاب۱,۷۵۰ تومان

بیت بازی

سعید بیابانکی

قیمت ای پاب۱,۷۵۰ تومان