کلمات کلیدی

عرفانی و اخلاقی

خورشید می ماند: روایتی داستانی از...

کامران پارسی نژاد

۷,۰۰۰ تومان

در مکتب ‏خانه، کنار سایر بچه ‏ها نشسته بود و از پنجره، به شاخه‏ های بی ‏برگ درختانی نگاه می‏ کرد که با سوز پاییزی تکان می‏ خوردند. گاهی هم روستاییانی را می‏ دید که خسته از یک روز تلاش به خانه ‏هایشان بازمی ‏گشتند. ابرهای تیره و سیاه، به سرعت از قله کوه سرازیر می‏ شدند و آسمان روستا را می‏ پوشاندند. لحظه ‏ای بعد، باد بود و صدای ضربه‏ های پی‏ درپی قطرات باران بر پشت پنجره. حسی گنگ و آزاردهنده در وجودش رخنه کرده بود. حسی که همیشه به سراغش نمی ‏آمد. اگر به آرامی بازویش را تکان نمی ‏دادند، هم چنان به بیرون از پنجره خیره می ‏ماند و زنانی را می ‏دید که سبدهای بزرگ بر دوش داشتند و به سختی در گل‏ولای راه می‏ رفتند. روی برگرداند. مقابل چشمانش دیوار خشتی، یک منقل کوچک، کتاب‏ های قرآن روی طاقچه و چهره عزالدین حسین قرار داشت. عزالدین حسین مقابل بچه ‏ها نشسته بود. صورتی گرد با ریش انبوه و سیاه، و چشمانی نافذ و درشت داشت.

خیاط شهر ما

سمیرا اصلان پور

قیمت ای پاب۴,۰۰۰ تومان

با شناس نامه ها

محبوبه زارع

قیمت ای پاب۵۰۰ تومان

کراماتی از مهدی موعود (عج)

زینب محمودی

قیمت ای پاب۷۵۰ تومان

چهل نامه ی کوتاه به همسرم

نادر ابراهیمی

قیمت ای پاب۶,۰۰۰ تومان

غدير در مدائن

موسسه خاکریز ایمان و اندیشه

قیمت ای پاب۱,۲۰۰ تومان

مصیبت نامه

زینب عرب نژاد

قیمت ای پاب۱۰,۰۰۰ تومان