کلمات کلیدی

علوم سیاسی

عدالت در جهان متحول

سسیل فابر

۲,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب حاضر به اندازه کافی ملهم این نکته هست که عدالت را نمی ‏توان در فصایی ثابت و انتزاعی جستجو کرد، بلکه عدالت امری انضمامی است که با همه امور واقعی درگیر است. همان قدر که معنا و مفهوم کلی عدالت، فرازمانی، فرامکانی، فرافرهنگی، و دریک کلام، ثابت است، مصادیق آن، زمانی، مکانی، فرهنگی، و دریک کلام، متغیر است. فابر در این اثر همان گونه که خود تصریح دارد تلاش می‏ کند تا مسأله عدالت را با توجه به جهان ِدر حال تغییر، از منظر جریان های فکری و نظریه‏ های سیاسی معاصر، به‏ ویژه، سه جریان یا نظریه سیاسی: لیبرالیسم برابری‏ طلب (Egalitarian liberalism)، جماعت ‏گرایی(Communitarianism)، و لیبرتارینسم (Libertarianism) بررسی کند.

درآمدی بر رابطه اخلاق و سیاست، نقدی...

عماد افروغ

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

نقش انگلیس در فتنه هزار و سیصد و...

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

قیمت ای پاب۴,۵۰۰ تومان

کیسینجر و سیاست خارجی آمریکا

یوسی ام هانی مکی

قیمت ای پاب۹,۸۰۰ تومان

قدرت ویرانگر (خاور میانه و سیاست...

نوآم چامسکی

قیمت ای پاب۷,۰۰۰ تومان

درس‌های دیپلماسی

جان بریدی کیسلینگ

قیمت ای پاب۳,۶۰۰ تومان

اسلام هراسی

پیتر گاتسچاک‌

قیمت ای پاب۱,۸۰۰ تومان

سياست آمريكا در قبال ايران در طول...

دانشگاه جورج واشینگتن

قیمت ای پاب۱,۶۰۰ تومان

گفتاری درباره اقتصاد سیاسی

ژان ژاک روسو

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان