کلمات کلیدی

فلسفه سیاسی

عدالت در جهان متحول

سسیل فابر

۲,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب حاضر به اندازه کافی ملهم این نکته هست که عدالت را نمی ‏توان در فصایی ثابت و انتزاعی جستجو کرد، بلکه عدالت امری انضمامی است که با همه امور واقعی درگیر است. همان قدر که معنا و مفهوم کلی عدالت، فرازمانی، فرامکانی، فرافرهنگی، و دریک کلام، ثابت است، مصادیق آن، زمانی، مکانی، فرهنگی، و دریک کلام، متغیر است. فابر در این اثر همان گونه که خود تصریح دارد تلاش می‏ کند تا مسأله عدالت را با توجه به جهان ِدر حال تغییر، از منظر جریان های فکری و نظریه‏ های سیاسی معاصر، به‏ ویژه، سه جریان یا نظریه سیاسی: لیبرالیسم برابری‏ طلب (Egalitarian liberalism)، جماعت ‏گرایی(Communitarianism)، و لیبرتارینسم (Libertarianism) بررسی کند.

آینده انقلاب

علی عسگری

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان

روز خدا : بررسی علل و خاطرات ...

محمدهاشم پوریزدان‌پرست

قیمت ای پاب۴,۵۰۰ تومان

گفتاری درباره اقتصاد سیاسی

ژان ژاک روسو

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان

زیبایی‌شناسی و سیاست

تئودور آدورنو

قیمت ای پاب۵,۹۰۰ تومان