کلمات کلیدی

مدیریت و اقتصاد

تجارت موفق (آداب و روش‌های تجارت...

مهدی صباغی

۱,۲۵۰ تومان

این کتـاب با برشمردن ویژگی هـای بازار مسلمانـان و شنـاسانـدن آسیب های بازار فاسد، خواننده را با تجارتی موفق و منطبق با احکام اسلامی فرا می خواند. اهمّیت کار در اسلام ، آداب خرید و فروش و اخلاق فروشندگی از دیگر فصل های این کتاب می‌باشد. کتاب تجارت موفق که به قلم حجت‌الاسلام عباس رحیمی استاد حوزه و دانشگاه نگاشته شده، اثری تاثیرگذار در این زمینه بوده و بارها باز چاپ شده است. مطالعة این اثر خواندنی، برای همة کسانی که خواستار سعادت دنیا و آخرت خویش‌اند بسیار سودمند است

اقتصاد مقاومتی

حجت الله عبدالملکی

قیمت ای پاب۴,۰۰۰ تومان