کلمات کلیدی

مهندسی فرهنگی

آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می...

اصغر طاهرزاده

«كوشش‌هاي فرهنگي هرچند ممكن است ستودني و درخور تحسين باشد، اگر ملاك درستي در كار نباشد، به آساني به سوي فعاليت‌هايي منحرف مي‌شود كه به افزايش نابساماني فرهنگي ختم خواهد شد. فعاليت‌هاي فرهنگي وقتي پوچ مي‌شود كه راه‌هايي پيشنهاد شود كه به نحو عجيبي بي‌تناسب و عاري از معاني است». در اين كتاب، طي ده‌ جلسه بحث، سعي شده ابتدا نبايسته‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند و سپس به بايسته‌ها پرداخته شده و خطراتي كه به نام فعاليت ديني و فرهنگي ما را به پوچي و بي‌ثمري مي‌كشاند مورد توجه قرار مي‌گيرد. برخي عناوين فصل‌هاي كتاب از اين قرار است: «راز پوچي‌ها»، «آفات تقليل دادن افق دستورات دين»، «شرطي كردن فعاليت‌هاي فرهنگي و انقطاع از عالم قدس»، «تلاشي براي قدسي كردن همه‌چيز» و «آفات فعاليت‌هاي شبه‌قدسي»

تحول حوزه علميه و روحانيت در گذشته...

علیرضا پیروزمند

قیمت ای پاب۶,۰۰۰ تومان