کلمات کلیدی

مینیمال

یادگاران: کتاب متوسلیان

زهرا رجبی متین

۱,۰۰۰ تومان

«یادگاران» عنوان کتاب‏هایی است که بنا دارد تصویرهایی از سال‏ های جنگ را در قالب خاطره ‏های بازنویسی ‏شده، برای آن‏ ها که آن سال ‏ها را ندیده‏ اند نشان بدهد. این مجموعه راهی است به سرزمینی نسبتآ بکر میان تاریخ و ادبیات، میان واقعه‏ ها و بازگفته‏ ها. خواندنشان تنها یادآوری است، یادآوری این نکته که آن مردها بوده‏ اند و آن واقعه‏ ها رخ داده‏ اند؛ نه در سال‏ ها و جاهای دور، در همین نزدیکی.

یادگاران: کتاب صیاد شیرازی

رضا رسولی

قیمت ای پاب۱,۴۰۰ تومان

جای پای فرهاد

فرهاد خضری

قیمت ای پاب۷,۶۰۰ تومان

روزگاران: کتاب خاطرات

آیدین نظاری

قیمت ای پاب۱,۲۰۰ تومان

یادگاران: کتاب چمران

رهی رسولی فر

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

یادگاران: کتاب کاوه

کورش علیانی

قیمت ای پاب۱,۱۰۰ تومان

یادگاران: کتاب باقری

فرزانه مردی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

یادگاران: کتاب همت

مریم برادران

قیمت ای پاب۱,۵۰۰ تومان

روزگاران: کتاب پزشکان

سروش زنگنه

قیمت ای پاب۱,۲۰۰ تومان

روزگاران: کتاب نفت

عابده بهمن پور

قیمت ای پاب۱,۳۰۰ تومان