کلمات کلیدی

کسب و کار

تصمیم گیری

راس جی

۱,۰۰۰ تومان

درست است که می‌گویند یک تصمیم اشتباه می‌تواند باعث عمری پشیمانی شود، ولی تا کی می‌توانید از ترس اشتباه، تصمیم‌گیری‌های خود را به تعویق بیندازید؟ شروع کنید و نترسید. این کتاب رهنمودهایی برای تصمیم‌گیری سریع و روشمند دارد. خواندن آن بیش از یک ساعت طول نمی‌کشد، ولی ممکن است شما را از عمری پشیمانی برهاند. مدیریت، در هر سطح و هر محیطی، مستلزم رویارویی با مشکلات متعدد و بحران‌های غیرمنتظره است. در دنیای امروز، سرعت زندگی معمولا وقت کمی را برای حل این مشکلات باقی می‌گذارد. این مجموعه به شما می‌آموزد، چگونه با سرعت زندگی کار کنید و با تفکر سریع و زیرکانه مدیری موفق و کارآمد باشید.

۱۰۱ راه برای رفتار حرفه ای در تجارت

الری سمپسون

قیمت ای پاب۲,۷۵۰ تومان

۱۰۱ راه برای نامه نگاری و نگارش...

تیموتی فاستر

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

۱۰۱ راه برای تبلیغ کالا

گادفری هریس

قیمت ای پاب۲,۱۰۰ تومان

جلسه گروهی

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

انضباط

ریچارد تمپلار

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

افراد مشکل دار

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

پروژه

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

کار زیاد

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

بحران

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان